Ønsker du å gardere deg ekstra for å ikke glemme å registrere deg inn og ut på byggeplassen? I Ease CheckIn kan du aktivere påminnelser for dette. Oppgi tid for når du normalt registrerer deg inn og ut på byggeplassen så vil du på det angitte tidspunktet får en påminnelse. Glemmer du en dag å registrere deg inn eller ut så vil du på de angitte tidene få ett varsel om å huske å gjøre det.

Du aktiverer funksjonen på følgende vis:

  1. Åpne og logg deg inn i appen Ease CheckIn.
  2. For iOS: Gå til Mine arbeidsplasser.
    For Android: Åpne appens meny, som du ruller ned i venstre hjørne.
  3. Velg alternativet Påminnelse innsjekking.
  4. Aktivere påminnelsen markere til høyre for tidsfeltet.
  5. Still inn tiden for Sjekke inn og Sjekke ut.
  6. Velg hvilke dager du ønsker at påminnelsen skal gjelde.
  7. Påminnelsen er nå aktivert og klar til bruk.

TIPS! Har du ulike arbeidstider kan du aktivere flere påminnelser. Bruk plussikonet nede til høyre for å skape en ny påminnelse. Se over hvilke dager de ulike påminnelsene skal gjelde.

TIPS! Trykk på Fjern påminnelse for å slette en bestemt påminnelse.