Infobric Site Support

Inn- og utsjekking

Sjekk inn/ut
For å registrere din tilstedeværelse i byggeplassens mannskapsliste skal du sjekke inn når du ankommer og sjekke ut når du forlater den. Gå til Mine arbei...
Påminnelse om inn- og utregistrering
Ønsker du å gardere deg ekstra for å ikke glemme å registrere deg inn og ut på byggeplassen? I Ease CheckIn kan du aktivere påminnelser for dette. Oppgi tid...
Innsjekking med geofence
Det er mulig å aktivere krav til tilstedeværelse innenfor geofence når du sjekker inn med Ease CheckIn-appen. Hvis denne funksjonen brukes på arbeidsplassen...