Den som er plassadministrator behandler skjemaer og rettigheter i nettjenesten Infobric Site. Skjemaene brukes til å gi personer rettigheter til arbeidsplassen. Rettigheter bestemmer hvem som skal gis tilgang til enheter, som for eksempel å passere gjennom en port og hvilket skjema som skal følges. Angi rettigheter for de persongrupper/personer som skal få tilgang. Alle øvrige nektes tilgang.

Opprette skjemaer

Slik gjør du:

 • Gå til site.infobric.com og logg inn med brukernavn og passord.
 • Velg den arbeidsplass som skjemaet skal kobles til i feltet Arbeidsplass i menyen.
 • Klikk på Rettigheter blant hovedalternativene.
 • Klikk på Nytt i menyen.
 • Dialogruten Nytt skjema vises, og i den angis de verdiene som skal gjelde for det nye skjemaet.
 • Klikk på Lagre og avslutt menyen når skjemaet er klart.
 • Dialogruten lukkes.
 • Klikk på Oppdatere enheter i menyen, for å distribuere endringer til enhetene på arbeidsplassen.


Angi rettigheter

Slik gjør du:

 1. Gå tll site.infobric.com og logg inn med brukernavn og passord.
 2. Velg den arbeidsplass som rettighetene skal kobles til i feltet Arbeidsplass i menyen.
 3. Klikk på Rettigheter blant hovedalternativene.
 4. Rettigheter presenteres ut fra tre forskjellige perspektiver: Personer, Enheter og Skjemaer. Personer er det vanlige perspektivet og er valgt som standard.
 5. Velg persongruppe eller person.
 6. Kryss av for de enheter og skjemaer, som valgte persongruppe/person skal ha tilgang til.
 7. Kryssruter viser når musen føres over enheter og skjemaer i listen.
 8. Du kan klikke på pilen lengst til høyre i overskriftraden, for å vise/skjule detaljer om skjemaene.
 9. Klikk på Oppdatere enheter i menyen, for å distribuere endringer til enhetene på arbeidsplassen.