Håndter inn- og utpassering med byggebransjens mest anvendte app for nærværsregistrering – Ease CheckIn.

  1. Åpne og logg på Ease CheckIn.
  2. Gå til Mine arbeidsplasser.
  3. Velg arbeidsplassen der Ease Smart Lock er installert.
  4. Velg alternativet Lås i den øvre menyen.
  5. Velg låsen du vil låse opp / låse.
  6. Kontroller at du er innen rekkevidde av Bluetooth (vises i appen).
  7. Trykk på Lås opp eller Lås og vent på opplåsing eller låsing.
  8. Døren er nå låst opp / låst.

OBS! Vi anbefaler at du ved låsing alltid manuelt kontrollerer at døren er blitt ordentlig låst.