Håndter inn- og utpassering med byggebransjens mest anvendte app for nærværsregistrering – Ease CheckIn.

  1. Åpne og logg på Ease CheckIn.
  2. Gå til Mine arbeidsplasser.
  3. Velg arbeidsplassen der Ease Smart Lock er installert.
  4. Velg alternativet Smartlåser.
  5. Velg låsen du vil låse opp / låse.
  6. Kontroller at du er innen rekkevidde av Bluetooth (vises i appen).
  7. Trykk på Lås opp eller Lås og vent på opplåsing eller låsing.
  8. Døren er nå låst opp / låst.

OBS! Vi anbefaler at du ved låsing alltid manuelt kontrollerer at døren er blitt ordentlig låst.