Infobric Site Support

Ease Smart Lock

Kom i gang med Ease Smart Lock
Forbered installasjonen: Sikre at du er Konfigurator på arbeidsplassen For å konfigurere Ease Smart Lock må du være Konfigurator på arbeidsplassen i Inf...
Lenke kontoen
For at du skal kunne installere og konfigurere Ease Smart Lock på arbeidsplassen, må du lenke Ease CheckIn-kontoen med Infobric Site-kontoen. Slik gjør du d...
Installere Ease Smart Lock
Å installere Ease Smart Lock er raskt og smidig. Fremgangsmåten kan være annerledes avhengig av hvilken låstype den aktuelle døren har, men følger stort s...
Konfigurere Ease Smart Lock
Når låsen er fysisk installert, gjenstår det bare å konfigurere låsen. Dette gjøres av en konfigurator på den aktuelle arbeidsplassen og foregår slik: Åpn...
Adgangskontroll med Ease Smart Lock
Håndter inn- og utpassering med byggebransjens mest anvendte app for nærværsregistrering – Ease CheckIn. Åpne og logg på Ease CheckIn. Gå til Mine arbeid...