Byggherreforskriftens §15 krever at du til enhver tid skal kunne gjøre rede for hvem som er i arbeid på byggeplassen. Den 1. juli 2017 kom lovkravet som sier at dette må gjøres elektronisk.

Oppfyll de nye kravene, og skap en god vane på byggeplassen.


For prosjektledere, byggherrer eller bas

Fra å føre manuelle mannskapslister på daglig basis, og føre den inn i programmer som Excel, gjør byggekortleseren “regboks” eller appen Ease CheckIn, og nettjenesten Infobric Site jobben for deg. Du trenger bara å sette opp Regboksen og legge till brukerne i Infobric Site, enten manuelt eller automatisk. Da har du til enhver tid oppdaterte elektroniske mannskapslister som kan hentes frem ved kontrol.


For de ansatte

Det har siden 2008 vært lovkrav om at alle som arbeider på en byggeplass må bære HMS-kort. Hensikten med byggekortet er å kunne identifisere hvem man er, og hvem man arbieder for.

Mangel på HMS-kort kan gjøre at Arbeidstilsynet hindrer den ansatte i å jobbe, og gjelder dette flere ansatte kan det i verste fall føre til en svært kostbar byggestans. Særlig graverende tilfeller vil bli politianmeldt og kan medføre fengelsstraff inntill 3 måneder.

Ansatte på byggeplass bør nå være godt kjent med reglementet, og godt vant til å være HMS-kortet på seg til enhver tid. Når man i gamle dager måtte innom brakka for å registrere seg inn kan de nå enkelt lese kortet på Regboksen på vei inn og ut.

Regbokser kan plasseres flere steder rundt på arbeidsplassen, eller der det er naturlig at man kommer inn og ut hver dag. Vi anbefaler på de mest trafikkerte ferdselsårene for å gjør det lett for mannskapet å registrere sin tilstedeværelse. Du kan ogås sette opp automatisk nyregistrering, slik at det blir mindre administrasjon når nye arbeidere kommer på byggeplassen.

Ta kontakt med oss i Infobric dersom du har spørsmål rundt Regboksen.