Mange frykter at innføringen av de nye kravene i byggherreforskriften skal føre til store utgifter og endringer på arbeidsplassen. Frykt ikke, det er enklere enn du tror.

Det eneste du trenger er HMS-kort, byggekortleseren Regboks og nett-tjenesten Infobric Site.

Byggherreforskriften §15

Utdrag fra byggherreforskriftens § 15, første og annet ledd, lyder:

«Oversiktslisten skal føres elektronisk, kontrolleres daglig (…)» i tillegg til at de «(…) skal være tilgjengelige og skal på oppfordring vises til arbeidsgiveren, verneombudet, Arbeidstilsynet og skattemyndighetene».

Dette betyr altså at de allerede påkrevde oversiktslistene, nå må føres elektronisk.

Dette krever myndighetene

Fra 1. juli 2017 krever byggherreforskriften § 15 at oversiktslister skal føres elektronisk, kontrolleres daglig, og inneholde følgende opplysninger:

  • Navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen
  • Navn på byggherren
  • Navn på arbeidsgivere eller enmannsbredrifter eller for innleide arbeidstakere navnet på innleievirksomheten
  • Organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter
  • Navn, fødselsdato og HMS-kortnummer på alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen

Listene skal være tilgjengelige og skal på oppfordring vises til arbeidsgiveren, verneombudet, Arbeidstilsynet og skattemyndighetene.

Endringen er lite byrdefull for byggherre

I høringsnotatet fra Arbeids- og sosialdepartementet understreker de at endringen vil være «lite byrdefullt» for byggherre og koordinator:

«Innføring av et krav om elektronisk føring av oversiktslister vil, etter departementets syn være lite byrdefullt for byggherren/koordinator. Et slikt krav vil i utgangspunktet kun kreve tilgang til PC. Gjeldende HMS-kort er også utstyrt både med en lesbar stripe og strekkode. Det gjør at kortet allerede i dag brukes til av flere å generere elektroniske oversiktslister».

Dette trenger du

Tidligere har det vært praksis for å føre mannskapslister med penn og papir. Dette er enormt tidkrevende, kan føre til feil og mangler, samt at det kan være vanskelig å hente ut korrekt og oppdatert informasjon i en krisesituasjon.

Det holder i teorien med det gamle systemet, og adgang til PC – men se heller mulighetene ved å innføre et nytt effektivt og tids- og kostnadsbesparende system.

Det du trenger er HMS-kort, en Regboks eller appen Ease CheckIn og nett-tjenesten Infobric Site.