Infobric Construction Support

GDPR

Generell informasjon om Infobric og GDPR
Kort sagt kan det sies at GDPR stiller følgende krav til den som behandler personopplysninger av forskjellige slag: INFORMERE Du må informere den enkelte o...
Infobric Site og GDPR - ansvar og forpliktelser
Det er viktig at du gjør deg kjent med og forstår hvilket ansvar og forpliktelser du har når du håndterer personopplysninger. Kort sagt, det er to forskjell...
Å tenke på for deg som systemadministrator
Representant i personopplysningsspørsmål Sørg for at den personen i selskapet som er autorisert til å representere deg i personopplysningssaker er registr...
Håndtere personopplysningsansvar i Infobric Site
Som systemadministrator er det hovedsakelig to innstillinger du trenger å administrere i Infobric Site når det gjelder personopplysningsansvaret; definere i...
Rettighetsroller for systembrukere
Begrensning av tilgang til personopplysninger er en viktig komponent for databeskyttelse i IT-systemer og en grunnsten i GDPR. I Infobric Site håndterer vi ...
Tilstede synkronisering i Ease CheckIn
Tilstedestatus er en personopplysning, og derfor er det åpnet for å kontrollere om tilstedesynkronisering skal være aktivert eller ikke. Denne innstilling...
Håndtere spørsmål
Personer registrert i Infobric Site har flere rettigheter i henhold til den nye personvernloven. Rettighetene er styrket og blitt flere, og innebærer i kort...