Ease Construction

GDPR

Generell informasjon om Infobric og GDPR
Kort sagt kan det sies at GDPR stiller følgende krav til den som behandler personopplysninger av forskjellige slag: INFORMERE Du må informere den enkel...
Fri, 3 Des, 2021 at 8:39 AM
Infobric Ease og GDPR - ansvar og forpliktelser
Det er viktig at du gjør deg kjent med og forstår hvilket ansvar og forpliktelser du har når du håndterer personopplysninger. Kort sagt, det er to forskje...
Fri, 3 Des, 2021 at 8:39 AM
Å tenke på for deg som systemadministrator
Representant i personopplysningsspørsmål Sørg for at den personen i selskapet som er autorisert til å representere deg i personopplysningssaker e...
Fri, 3 Des, 2021 at 8:39 AM
Håndtere personopplysningsansvar i Infobric Ease
Som systemadministrator er det hovedsakelig to innstillinger du trenger å administrere i Infobric Ease når det gjelder personopplysningsansvaret; definere...
Fri, 3 Des, 2021 at 8:39 AM
Rettighetsroller for systembrukere
Begrensning av tilgang til personopplysninger er en viktig komponent for databeskyttelse i IT-systemer og en grunnsten i GDPR. I Ease håndterer vi dette gje...
Fri, 25 Feb, 2022 at 4:18 PM
Tilstede synkronisering i Ease CheckIn
Tilstedestatus er en personopplysning, og derfor er det åpnet for å kontrollere om tilstedesynkronisering skal være aktivert eller ikke. Denne innstilling...
Fri, 3 Des, 2021 at 8:39 AM
Håndtere spørsmål
Personer registrert i Infobric Ease har flere rettigheter i henhold til den nye personvernloven. Rettighetene er styrket og blitt flere, og innebærer i ko...
Fri, 3 Des, 2021 at 8:39 AM