Infobric Construction Support

Arbeta i Ease Construction

Infobric Ease snabbguider
Här kan du ladda ner Snabbguider för Infobric Ease. Ladda ner Infobric Ease Snabbguide för systemadministratörer Ladda ner Infobric Ease Snabbguide för an...
Inloggning och lösenord
Logga in i webbtjänsten Infobric Ease Så här gör du: Öppna en webbläsare och gå till webbsidan https://ease.infobric.se Logga in med ditt användarnamn o...
Lägg till/ta bort platsadmin/konfiguratör
En arbetsplats kan ha en eller flera systemanvändare med rollen platsadministratör och/eller konfiguratör. Platsadministratör Systemanvändare som admi...
Automatiskt lägga till sig på arbetsplatsen
Du kan ställa in att personer automatiskt kan registrera sig på sin arbetsplats i Infobric Ease. Utan att du behöver registrera deras ID06-kort i förväg...
Verksam för annat företag
Personer kan noteras verksamma för annat företag än sin arbetsgivare på en viss byggarbetsplats. Denna notering görs i personfönstret och visas därefter i p...
Persongrupper och personer
Den som är platsadministratör hanterar persongrupper och personer i webbtjänsten Infobric Ease. Persongrupper används för att dela in personer och ge dem lä...
Ta fram återsamlingslista
I webbtjänsten Infobric Ease kan den som är platsadministratör vid ett eventuellt tillbud snabbt se vem som befinner sig eller har befunnit sig på arbetspla...
Scheman och rättigheter
Den som är platsadministratör hanterar scheman och rättigheter i webbtjänsten Infobric Ease. Scheman används för att ge personer rättigheter till arbetsplat...
Sök personer och företag
I Infobric Ease finns en rad olika sökmöjligheter. Klicka på Öppna sökalternativ enligt bilden för att visa fler alternativ för sökning och gruppering:   ...
Manuell närvaroregistrering i personalliggaren
Man kan av olika anledningar behöva göra manuella närvaroregistreringar i personalliggaren, exempelvis om en användare har glömt sitt kort, missat en in- el...