Infobric Construction Support

Övrigt

Kortkontroll
Med funktionen Kortkontroll kan du snabbt och enkelt kontrollera ID06-kort direkt i Ease CheckIn. Därmed kan Ease CheckIn användas som ett redskap för att u...
Om du byter arbetsgivare
Ditt Ease CheckIn är personligt och kopplat till ditt personnummer, och det går inte att skapa flera konton med samma personnummer. Vid byte av arbetsgivare...