Med funktionen Kortkontroll kan du snabbt och enkelt kontrollera ID06-kort direkt i Ease CheckIn. Därmed kan Ease CheckIn användas som ett redskap för att utföra stickprovskontroller av personers ID06-kort direkt på din arbetsplats, och säkerställa att de som utför arbete där har ett aktivt och giltigt kort. 

Kortkontroll säkerställer att det lästa kortet är:

 • Äkta - kortcertifikat och personcertifikat granskas. 
 • Giltigt - kortet är aktivt hos ID06, ej spärrat eller utgånget.

Kortkontrollen kan göras på två sätt: 

 • Kontrollera kort mot ID06 spärrlista - kontrollen visar kortnummer, om kortet är aktivt och hur långt det är giltigt. 
 • Kontrollera personuppgifter - för denna kontroll behöver ID06-kortets PIN-kod anges. Även här kontrolleras kortet mot ID06 spärrlista, och visar om kortet är aktivt och hur långt det är giltigt. Man får dessutom detaljerad information om kortinnehavaren. 

Så här gör du för att utföra en kortkontroll:

 1. Öppna och logga in i Ease CheckIn.
 2. Gå till Mina arbetsplatser.
 3.  Välj alternativet Kortkontroll.
   För iOS: Välj arbetsplats och tryck på Kortkontroll bland menyalternativen på arbetsplatsens incheckningssida.
   För Android: Öppna appens meny, som du fäller ut uppe i det vänstra hörnet, och välj Kortkontroll bland menyalternativen.
 1. Välj något av alternativen: Kontrollera kort mot ID06 spärrlista och Kontrollera personuppgifter. Notera att det andra alternativet kräver att personen vars kort kontrolleras anger sin PIN-kod.

 1. Om du väljer Kontrollera kort mot ID06 spärrlista, trycker du på Läs kort och placerar därefter kortet mot telefonens baksida. Se beskrivning nedan om vad du behöver tänka på om du läser kort med iPhone. Resultatet visas direkt på din skärm. Grön bakgrund om aktivt. Röd bakgrund om ej aktivt.

TIPS! Använd alternativet Kontrollera annat kort om du vill läsa fler kort, och snabba på så sätt upp ditt arbetsflöde. 

 1. Om du väljer Kontrollera personuppgifter, måste personen vars kort kontrolleras ange sin PIN-kod. Tryck sedan på Nästa, och därefter Läs kort. Placera sedan kortet mot telefonens baksida. Se beskrivning nedan om vad du behöver tänka på om du läser kort med iPhone. Resultatet visas direkt på din skärm. Grön bakgrund om aktivt. Röd bakgrund om ej aktivt.

INFO! Kortets PIN-kod finns tillgängligt för kortinnehavaren i ID06-portalen. Logga in och gå till Mina kort. Välj kort och tryck på knappen Visa PIN-kod.

INFO! Notera att läsningen sker med trådlös NFC-teknik. Det är alltså inte kameran som ska läsa av kortet. 

TIPS! Välj alternativet Tidigare kortkontroller om du vill se en lista över kortkontroller som du genomfört tidigare. Här visas kortnummer, om kortet var aktivt vid kontroll samt giltighetsdatum och vilket datum kontrollen utfördes.  

Läsa kort med iPhone

Har du en iPhone kan det ibland vara svårt att utföra läsningen av kortet, då kortets inbyggda antenn måste få bra kontakt med telefonens NFC-läsare. Tänk därför på följande när du läser kort med iPhone:

 • Rotera kortet du ska läsa åt höger.
 • Placera kortets nedre del dikt an mot den övre delen av telefonens baksida.
 • När läsningen påbörjas visas texten Läser… Håll stilla! och då är det viktigt att hålla kvar kortet tills läsning är slutförd.
 • Om läsningen inte fungerar kan du behöva positionera om kortet. Testa dig runt tills du hittar rätt läge. Små positionsförändringar rekommenderas. 
 • Om telefonen har ett mobilskal, kan detta försämra kontakten mellan kort och telefon. Prova då att ta bort skal eller läs kortet på motsvarande position på telefonens framsida.