Det är möjligt att aktivera krav på närvaro inom geofence vid incheckning med appen Ease CheckIn. Om denna funktion används på din arbetsplats kommer geofence att användas för att säkerställa fysisk närvaro på arbetsplatsen innan incheckning. Ett eller flera geofence-områden kan definieras och då måste personer som ska checka in på arbetsplatsen med Ease CheckIn befinna sig inom dessa områden. Är man inte inom området visas en karta i appen med uppmaningen att förflytta sig till området för att slutföra incheckning. 


För att checka in på en arbetsplats med krav på närvaro inom geofence gör du så här:

  1. Gå till Mina arbetsplatser. Välj den arbetsplats du vill checka in på. Nu visas arbetsplatsens namn, adress och entreprenör. 
  2. Svep den gröna knappen åt höger för att Checka in. Är du inom området för geofence checkas du in på arbetsplatsen. Är du inte inom området kommer en karta visas i appen, och du uppmanas att förflytta dig närmare arbetsplatsen och det definierade området och försöka igen. INFO! Kontroll av position görs i anslutning till incheckning. Då görs ett uppslag där position kontrolleras och fastslås. Appen kontrollerar således inte användarnas position löpande.

INFO! För arbetsplatser som kräver närvaro inom geofence går appens widget inte att använda för incheckning. Incheckning måste då göras via appen. 

INFO! Observera att du inte kan checka in medarbetare om geofence är aktiverat. 

INFO! Personer som saknar mobiltelefon med stöd för platstjänster kommer inte att kunna checka in på de arbetsplatser som använder geofence.

INFO! Vid inställning av platstjänster för Ease CheckIn så kan man med fördel välja alternativet att aktivera platstjänster medan appen används.