Om er Regbox eller Controlbox visar ett felmeddelande som indikerar att enheten saknar kontakt med systemet finns det några enkla felsökningssteg som man själv kan utföra innan man kontaktar vår support. 

För att komma in i enhetens meny och se ett mer specifikt felmeddelande behöver du göra följande:

1.    Tryck på Regboxens/Controlboxens första och fjärde knapp samtidigt och håll inne dessa i 2 sekunder.  

2.    Du kommer sedan in i en meny där du kan välja Status (använd den första och andra knappen för att navigera runt i menyn). När Status är markerad väljer du Open genom att trycka på den tredje knappen.

3.    Väl inne under Status hittar du på vänster sida Last error, under vilket det aktuella felmeddelandet visas. Se nedan för mer info om de olika felmeddelanden som du kan stöta på och hur du skall hantera dem. 

____________________________________________________________________________________

DNS LOOKUP FAILED 

Förklaring: Problem med roaming för SIM-kort. 

Åtgärd: Kontakta support. 

_____________________________________________________________________________________

NO SIM CARD

Förklaring: SIM-kort ligger löst/snett i SIM-kortshållaren.

Åtgärd: Ta ut SIM-kort och se till att det sätts tillbaka korrekt. SIM-kortet hittar man på enhetens undersida där kabeln går in. Skruva bort de fyra skruvarna för att öppna luckan och komma åt SIM-kortshållaren. 

______________________________________________________________________________________

APN OR BAD CELL SIGNAL

Förklaring: SIM-kortet hittar inget nät på den plats där enheten är monterad.

Åtgärd: Om möjligt, flytta enheten/grinden 15-20 meter. 

______________________________________________________________________________________

Felmeddelande vid installation med nätverkskabel

Förklaring: Om enheten är installerad med nätverkskabel och den visar felmeddelande att enheten saknar kontakt med systemet bör man i första hand felsöka router och kabel.

______________________________________________________________________________________

Tomt i felmeddelandefältet

Förklaring: Om det under Last error endast visas ett streck och inget faktiskt felmeddelande så är detta relaterat till serveradressen.

Åtgärd: Kontakta support. 

______________________________________________________________________________________