Det första steget när du ska börja arbeta med Infobric Connect är att du får en inbjudan av den entreprenör som anlitar dig på projektet. Inbjudan ser ut som nedan och ger dig möjlighet att snabbt och enkelt komma igång. Läs igenom inbjudan noga och kontrollera att alla detaljer stämmer. Om du känner igen projektet och vet att ditt företag ska vara aktivt i det, samt att du har rätt att vara administratör för ditt företag i detta projekt, klickar du på den gröna knappen Öppna inbjudan som Ditt Namn. 

INFO! Välj Vidarebefordra till en kollega om det är en kollega på ditt företag som ska vara administratör i projektet. Använd knappen i mailet för detta, och vidarebefordra inte mailet. Gör du det kommer din kollega dels öppna inbjudan i ditt namn, men även bli tvingad att skapa konto med din mejladress om kollegan saknar konto. Har kollegan redan ett konto kan kollegan logga in och då knyta projektet till sig. Kollegan kan alltså inte skapa ett nytt konto utan att mejlet vidarebefordras med knappen i mejlet. 

INFO! Klicka på Avböj inbjudan om du med säkerhet vet att ni inte ska vara aktiva i projektet. Du leds då till ett formulär där du kan ge feedback till projektet om ditt beslut.

Öppna inbjudan

Om du väljer att gå vidare och öppna inbjudan kommer du till följande vy, och står nu på tröskeln till Infobric Connect. Här står du inför tre val:

  • Acceptera inbjudan - välj detta alternativ om du känner igen projektet och vet att ditt företag ska vara aktivt i det, samt att du har rätt att företräda och hantera personuppgifter för ditt företag i detta projekt, 
  • Vidarebefordra till en kollega - välj detta alternativ om det är en kollega på ditt företag som ska vara administratör i projektet.
  • Avböj inbjudan - välj detta alternativ om du med säkerhet vet att ni inte ska vara aktiva i projektet.

Gör ditt val och klicka sedan på Fortsätt för att komma vidare. Väljer du Vidarebefordra till en kollega eller Avböj inbjudan kommer du till ett formulär där du kan motivera ditt beslut. Väljer du Acceptera inbjudan kommer du till inloggningssidan för Infobric Connect. Läs mer om inloggning och hur du skapar konto här.

OBS! Du som tidigare använde UE-portalen fortsätter nu att arbeta i Infobric Connect, men behöver först logga in eller skapa ett konto.