Under fliken Kvalificering ser du om ditt företag möter de krav som projektet har satt upp. Du kan se status för var och en av kvalificeringsreglerna och även agera och lämna feedback för de regler som ditt företag inte möter eller där det saknas information.


Hantera ej godkända regler

Om en regel är blå- eller rödmarkerad innebär det att du behöver hantera den på något sätt, och att information saknas. Innan du skickar in kvalificeringen till projektet behöver du gå igenom var och en av reglerna som är blå- och/eller rödmarkerade. Så här gör du för att hantera dessa regler och lämna feedback:

  1. Öppna den aktuella regeln genom att klicka på pilen längst till höger om regeln. Regler som är blå- eller rödmarkerade är alltid öppna från start.
  2. Läs igenom noga och kolla Status för att förstå varför den är blå- eller rödmarkerad. 
  3. Väj ett av alternativen eller skriv i fritextfältet under Ge din feedback.
  4. Gå vidare till nästa regel som behöver hanteras om sådana finns. 

Skicka till projektet

När du har lämnat feedback på alla blå- och rödmarkerade regler, som nu har blivit grå, klickar du på den gröna knappen Skicka till projektet. Du är nu klar med din del av kvalificeringen för projektet, och den hamnar i status Under granskning. Du kan gå vidare och i första hand registrera dina underentreprenörer, så att de hinner göra sin kvalificering. Det är dock viktigt att ha i åtanke att om företagets kvalificering underkänns kommer förmodligen alla underentreprenörer att tas bort från projektet.


OBS! Underlaget för kvalificering ska skickas in till projektet i god tid innan ni anländer för första gången.

INFO! En blå prick vid fliken Kvalificering indikerar att detta steg inte är klart, utan att du måste hantera detta ytterligare (Ge feedback, skicka till projektet och så vidare). Under rutan Kvalificera och uppfyll projektets krav ser du nuvarande status, och ett blått timglas indikerar att kvalificeringen är inskickad och under granskning.

INFO! Om projektet lämnar kommentarer i samband med godkännande eller underkännande av kvalificeringen visas detta ute till höger där knappen Skicka till projektet tidigare visades.