Du kan manuellt ange en annan status än den aktuella statusen i systemet. Så här gör du för att ange status manuellt:

     1. Leta upp företaget i fråga i listan.

     2. Klicka på Ange status manuellt till höger i gränssnittet.

     3. Välj Ny status.

     4. Bestäm hur länge denna status skall gälla genom att fylla i Förfallodatum (alternativt Inget 

     förfallodatum om det ska gälla på obestämd tid).

     5. Skriv kommentar om varför den manuella statusändringen görs.

     6. Klicka på Spara.

Statusändringen är nu genomförd och statusen syns nu i Underleverantörslistan i Infobric Intelligence, samt i Infobric Site.