Under fliken Underentreprenörer lägger du till alla underentreprenörer som ditt företag kommer att anlita för detta projekt. Dessa går sedan igenom samma kvalificering som ditt företag genomgått innan de kan börja arbeta på projektet. Denna funktion ersätter tidigare UE-portal.


OBS! Har du tidigare arbetat i UE-portalen, och endast ska jobba med att lägga till underentreprenörer, kommer du endast att se flikarna Allmänt och Underentreprenörer.

Bjud in dina underentreprenörer

Klicka på fliken Underentreprenörer för att komma till den arbetsyta där du lägger till dina underentreprenörer. Från början är det tomt här, men i takt med att du lägger till dina underentreprenörer visas de i en lista. I denna lista ser du även status på inbjudan. Arbetar du med Kvalificering och Föranmälan av personal syns statusen för dessa här också. Målet här är att alla statusar ska bli gröna, vilket innebär att kvalificering har blivit godkänd, inbjudan ska vara accepterad samt att föranmälan för personal och underentreprenörer ska vara klarmarkerade. Det är således enkelt att följa hur dina underentreprenörers arbete med kvalificering och förnamälan går.  

Så här gör du för att bjuda in en underentreprenör till projektet:

          1. Klicka på den gröna knappen Bjud in underentreprenör.

          2. Skriv in namnet på företaget i sökfältet, och välj företaget i fråga från listan med sökresultat.

OBS! Om företaget inte är svenskt måste först land väljas innan företaget kan sökas. Klicka på länken under sökfältet och välj land. Hittas inte företaget kan det skapas manuellt med org.nr och namn.

          3. Fyll i Förnamn, Efternamn och E-post för den person på företag som du vill bjuda in som administratör till Infobric Connect.

          4. Klicka på Bjud in

Företaget har nu lagts till och inbjudan har skickats till den person du angav som Företagsadministratör

OBS! Dubbelkolla att mailadressen är rätt innan du skickar iväg inbjudan, annars finns risk att inbjudan hamnar fel. 


Markera som klar

När du har lagt till alla företag som du kommer att anlita som underentreprenörer i projektet, är det viktigt att du klickar på knappen Markera som klar. Detta signalerar till projektet att du är klar med inbjudan av dina underentreprenörer. Notera att klar i det här fallet syftar till din process med att lägga till underentreprenörer och bjuda in företagsadministratörer. Det säger inget om den aktuella statusen på de inbjudna företagen.

OBS! En blå prick vid fliken Underentreprenörer indikerar att detta steg inte är klarmarkerat. I rutan Föranmäl underentreprenörer undet fliken Allmänt ser du nuvarande status, och även här representerar färgen blå att något behöver göras från din sida.