Så här gör du:

  1. Gå till site.infobric.com.
  2. Välj den arbetsplats som personerna ska läggas till automatiskt på i fältet Arbetsplats i menyn.
  3. Klicka på Arbetsplats i fältet Inställningar i menyn. Fönstret Arbetsplats visas.
  4. Klicka på Avancerat i menyn och markera alternativet Tillåt att personer läggs till automatiskt med kort under avdelningen Övrigt.
  5. Klicka på Spara och stäng i menyn när du är klar.
  6. Klicka på Uppdatera enheter i menyn för att distribuera ändringar till enheterna på arbetsplatsen.
  7. När personerna läser sitt ID06-kort på regboxen första gången läggs de automatiskt till i personalliggaren för arbetsplatsen.