Sköt din in- och utpassering med byggbranschens mest använda app för närvaroregistrering – Ease CheckIn.

  1. Öppna och logga in i Ease CheckIn.
  2. Gå till Mina arbetsplatser.
  3. Välj den arbetsplats där Ease Smart Lock är installerat.
  4. Välj alternativet Smartlås bland menyalternativen.
  5. Välj det lås du vill låsa upp/låsa.
  6. Kontrollera att du är inom räckvidd för Bluetooth (visas i appen).
  7. Tryck på Lås upp eller Lås och invänta upplåsning eller låsning.
  8. Dörren är nu upplåst/låst.

OBS! Vi rekommenderar att du vid låsning alltid manuellt kontrollerar att dörren blivit låst ordentligt. 

TIPS! Om du har tillgång till lägenheten och behöver låsa det utanför den schemalagda tiden, kan du trycka på knappen Behöver du låsa dörren? i appen. Därefter behöver du hålla inne knappen på det fysiska låset för att bekräfta att du är på insidan av lägenheten. Sedan visas den vanliga låsknappen i appen som du kan trycka på när du är på utsidan av lägenheten och stängt dörren.