I korta drag kan man säga att GDPR ställer följande krav på den som behandlar personuppgifter av olika slag:

INFORMERA
Man måste informera individen om vilka personuppgifter man samlar in, varför de samlas in och vad de ska användas till.

ORDNING & REDA
Alla som behandlar personuppgifter är skyldiga att ha ett register som beskriver de olika sätt som man hanterar personuppgifter på.

SÄKER HANTERING
Företag som behandlar personuppgifter måste se till att ha en lämplig säkerhetsnivå för uppgifterna, både tekniskt och organisatoriskt, och kunna redovisa detta.


Säker personuppgiftsbehandling med Infobric Site

För att möta dessa krav och underlätta för våra användare att i sin tur efterleva dem har vi tagit följande steg:

  • Vi har anpassat Infobric Site och tillhörande rutiner till de gällande lagkraven. 
  • Vi har utvecklat processer och systemstöd för att möjliggöra för er som personuppgiftsansvariga att tillgodose de registrerades rättigheter och säkerställa att rättigheterna skyddas.
  • Vi har säkerställt att Infobric har en passande säkerhetsnivå, tekniskt och organisatoriskt.