Om behov finns, går det att byta språk till engelska på Reg- och Controlboxar. Informations- och felmeddelanden visas då istället på engelska. Detta kan ställas in vid installation av en konfiguratör, eller göras i efterhand av en platsadministratör. För att byta språk gör du så här:

  1. Gå till site.infobric.com.
  2. Välj aktuell arbetsplats i fältet Arbetsplats i den övre menyn.
  3. Klicka på Enheter bland huvudmenyalternativen. Nu visas alla tillgängliga enheter på arbetsplatsen.
  4. Markera den enhet du vill byta språk på i listan.
  5. Välj Öppna eller dubbelklicka på enheten i listan.
  6. Gå till Avancerat i Visa-fältet.
  7. Välj önskat språk under Övrigt.
  8. Klicka på Spara och stäng i menyn när du är klar. Fönstret stängs.
  9. Klicka på Uppdatera enheter i menyn för att distribuera ändringar till enheten på arbetsplatsen.

Ändringen är nu sparad och på väg ut till enheten på arbetsplatsen. Notera att det kan dröja en stund innan enheten uppdateras och språkändringen slår igenom.

OBS! Har du flera enheter på arbetsplatsen som du vill ändra språk på måste du upprepa ovan beskrivna procedur på varje påverkad enhet.