Så här gör du:

  1. Gå till site.infobric.com.
  2. Välj den arbetsplats som personerna ska läggas till på i fältet Arbetsplats i menyn.
  3. Klicka på Personer bland huvudmenyalternativen.
  4. Klicka på Lägg till i menyn.
    Tre alternativ visas: Manuellt, Från kortläsare och Genom sökning.
  5. Välj det alternativ som du vill utföra och följ instruktionerna i fönstret som visas.
    OBS! För att läsa in personens kort måste drivrutiner och tillhörande programvara installeras, här kan du läsa mer.
  6. När du lagt till de personer som önskas klickar du på Uppdatera enheter i menyn för att distribuera ändringar till enheterna på arbetsplatsen.