Om du redan är tillagd på en arbetsplats (som har aktiverat stöd för Ease CheckIn) kommer denna automatiskt att visas i appen. I annat fall får du själv lägga till dig på arbetsplatsen. Så här gör du: 

  1. Gå till Mina arbetsplatser
  2. Tryck på den gröna plusikonen, eller den blå knappen om du inte ännu är tillagd på någon arbetsplats. 
  3. Fyll i arbetsplatsens fullständiga projektnummer eller byggarbetsplats-id
  4. Tryck på Sök. Alla sökträffar visas i en lista. 
  5. Tryck på den arbetsplats som du vill lägga till dig på. Arbetsplatsens detaljer visas. 
  6. Tryck på Lägg till mig på arbetsplatsen
  7. En dialogruta med följande text visas: Dina personuppgifter kommer att delas med arbetsplatsen
  8. Tryck på Avbryt eller Lägg till mig

TIPS! En del arbetsplatser är även sökbara på arbetsplatsnamn, besöksadress och entreprenör. Detta beror på vilken inställning som arbetsplatsens administratör har gjort. 

OBS! En del arbetsplatser kräver att du har ditt ID06-kortnummer registrerat i appen, och att ditt ID06-kort matchar ett aktivt ID06-kort.

OBS! En del arbetsplatser är sökbara men tillåter inte att du själv lägger till dig. Då måste du kontakta en platsadministratör på den aktuella arbetsplatsen. Du kan inte ta bort tillagda arbetsplatser. De flyttas automatiskt till utgångna arbetsplatser när du inte längre kan checka in på dem.