Infobric Site gör det möjligt för platsadministratörer att publicera meddelanden som blir tillgängliga för personer på arbetsplatsen via Ease CheckIn. Du får på så sätt snabbt tillgång till viktig information rörande din arbetsplats.

  • Avsändaren kan följa upp vilka som har sett och läst meddelandet, och på så sätt försäkra sig om att informationen har nått ut till rätt personer. Avsändaren kan se vilka personer som läst meddelandet och vid vilken tidpunkt. 
  • Avsändaren kan även välja att en notifikation ska skickas i samband med meddelandet. Notifikation använder mobilens inbyggda notifieringsfunktion (avisering i Android). Notifikationen visar endast information om att ett nytt meddelande finns publicerat och på vilken arbetsplats. Används inte notifikation kommer meddelandet publiceras i appen, men utan att det synliggörs förutom under menyalternativet Meddelanden.


Så ser det ut i appen

Nedan ser du hur det ser ut i mobilen och i Ease CheckIn när ett nytt meddelande har publicerats:

  • På arbetsplatsen indikerar en rödmarkerad siffra vid menyalternativet Meddelanden att nya meddelanden finns att läsa. 

  • Så här visas det faktiska meddelandet i Ease CheckIn.