Man kan av olika anledningar behöva göra manuella närvaroregistreringar i personalliggaren, exempelvis om en användare har glömt sitt kort, missat en in- eller utcheckning, har beställt nytt kort men ännu inte fått det. För att lägga till en manuell registrering gör du så här:

  1. Gå till site.infobric.com.
  2. Välj den arbetsplats där du vill göra en manuell registrering i personalliggaren i fältet Arbetsplats i den övre menyn.
  3. Klicka på Personalliggare bland huvudmenyalternativen. Nu visas en lista med alla närvaroregistreringar för aktuell dag.
  4. Välj Lägg till i den övre menyn.
  5. I fönstret Lägg till närvaroregistrering söker du upp den person som du vill lägga till en registrering på.
  6. Markera personen i listan och tryck på Nästa.
  7. Välj tidpunkt för registrering.
  8. Välj typ av händelse (IN/UT).
  9. Skriv in eventuell kommentar (ex. ”Glömt kort”).
  10. Klicka på Lägg till närvaroregistrering.

Registreringen är nu slutförd och synlig i personalliggaren.

OBS! Det kommer att framgå i personalliggaren att registreringen är gjord manuellt och vem som har utfört den.