Att begränsa åtkomsten till personuppgifter är en viktig komponent för dataskydd i IT-system, och en grundsten i GDPR. I Infobric Site hanterar vi detta genom att du som användare kan ha olika rättighetsroller. Det finns tre huvudsakliga rättighetsroller för systemanvändare på systemklientnivå, och de beskrivs närmare nedan. Notera att du som användare kan ha en eller flera av dessa roller.

  • Systemadministratör

Användare med denna rättighet kan bl.a. skapa nya arbetsplatser, köra aktiverade rapporter och hantera företag. Den begränsas dock från att skapa nya och ändra befintliga systemanvändare. Detta innebär således att en Systemadministratör inte kan hantera rättigheter på användare.

Ladda ner snabbguide för systemadministratör.

  • Användaradministratör

Användare med denna rättighet kan skapa nya användare och hantera användarnas rättigheter. Användaradministratörer visas även som kontaktpersoner när någon vill få nya användare skapade.

Ladda ner snabbguide för användaradministratör.

  • Rapportadministratör

Användare med denna rättighet kan aktivera rapporter åt arbetsplatser samt köra rapporter på systemklientnivå. Rapportadministratörer visas även som kontaktpersoner när någon vill få rapporter aktiverade.

Ladda ner snabbguide för rapportadministratör. 

Tilldela sig själv eller någon annan rollerna

Så här gör du för att tilldela en systemanvändare någon eller flera av rollerna (kräver att du är Användaradministratör):

  1. Välj huvudmenyalternativet Systemanvändare i den vänstra menyn.
  2. Välj den systemanvändare du vill tilldela rättigheter.
  3. I fönstret för Systemanvändare tilldelar du de rättigheter användaren ska ha genom att bocka i kryssrutorna i den nedre Rättigheter-sektionen.

OBS! För nya systemanvändare görs valet när användarprofilen skapas i Infobric Site, av en Användaradministratör.

OBS! Om du märker att dina rättigheter inte stämmer, kontakta en Användaradministratör på din systemklient eller Infobric Support.

För information om rollerna Platsadministratör och Konfiguratör och hur du tilldelar dessa, se Lägg till/ta bort platsadmin/konfiguratör.