Under fliken Personal föranmäler du din personal så att man i ett tidigt skede kan säkerställa att alla personer har giltiga ID06-kort och uppfyller projektekts kompetenskrav.  


Lägg till personal

Klicka på fliken Personal för att komma till den arbetsyta där du lägger till din personal. Från början är det tomt här, men i takt med att du lägger till din personal visas de i en lista. I denna lista ser du den information du angett om respektive person, som telefonnummer, ID06-kortnummer och status för eventuella kompetenskrav som gäller för projektet. 

Så här gör du för att lägga till personal i projektet:

  1. Klicka på den gröna knappen Lägg till personal.
  2. Fyll i ID06-nummer och telefonnummer till personen du vill lägga till. Du kan endast lägga till personer som har ditt företag registrerat som arbetsgivare på sina ID06-kort.
  3. Klicka på Fortsätt.
  4. Kontrollera att det är rätt person och klicka därefter på Lägg till person.

Personen är nu tillagd i projektet. I samband med detta får personen i fråga ett SMS som informerar denna om att hen är föranmäld till projektet och hur personuppgifter hanteras. Om det finns särskilda kompetenskrav för projektet kommer personerna kontrolleras mot dessa, och status visas i listan. 

OBS! Personerna du lägger till måste ha ett ID06-kort. 

OBS! Du kan endast lägga till personer som har ditt företag registrerat som arbetsgivare på sina ID06-kort.


Markera som klar

När du har lagt till alla personer från ditt företag som kommer att arbeta på projektet är det viktigt att du klickar på knappen Markera som klar. Detta signalerar till projektet att du är klar med föranmälan av din personal. Notera att klar i det här fallet syftar till din process med att lägga till personal. Det säger inget om den aktuella statusen för de föranmälda personerna gällande kompetenser.