UE-kedja är en funktion i Infobric Site för att få överblick över vilka underentreprenörer som är verksamma på arbetsplatsen och spåra partsförhållandena mellan samtliga entreprenörer. UE-kedja kan användas med företagsadministration, där inbjudna entreprenörer kan bekräfta sitt partsförhållande och eventuellt redovisa sina entreprenörer. Ett förfarande som möjliggör delegering av UE-kedjans uppbyggnad. Inbjudna entreprenörer kan då bekräfta sitt partsförhållande och eventuellt redovisa sina entreprenörer om man har tillåtelse att i sin tur handla upp andra entreprenörer.

Snabbguider till UE-kedja:

Lär dig grunderna i UE-kedja:

Information till berörda parter:

Om ert byggföretag tagit ett centralt beslut att aktivera tjänsten UE-kedja på en eller flera arbetsplatser kan ni använda denna information för att beskriva tjänsten och vad den innebär för platsledningen.

För att i förväg informera underentreprenörer om att de förväntas registrera sitt eller sina partsförhållanden  på arbetsplatsen kan ni använda denna information om tjänsten och vad den innebär för verksamma underentreprenörer.