Det är möjligt att aktivera krav på närvaro inom geofence vid incheckning med appen Ease CheckIn. Om denna funktion används på din arbetsplats kommer geofence att användas för att säkerställa fysisk närvaro på arbetsplatsen innan incheckning. Ett eller flera geofence-områden kan definieras och då måste personer som ska checka in på arbetsplatsen med Ease CheckIn befinna sig inom dessa områden. Är man inte inom området visas en karta i appen med uppmaningen att förflytta sig till området för att slutföra incheckning. 

Så här gör du för att aktivera och definiera geofence på din arbetsplats:

  1. Gå till site.infobric.com.
  2. Välj den arbetsplats som geofence-funktionen ska användas på.
  3. Klicka på Arbetsplatsinställningar i menyn. Fönstret Arbetsplats visas.
  4. Välj alternativet Ease CheckIn.
  5. Kryssa i rutan Kräv närvaro inom Geofence vid incheckning
  6. Klicka sedan på Hantera geofencing. Ett nytt fönster öppnas.
  7. Klicka på Lägg till nytt geofence.
  8. Använd kartan och rita upp de yttre ramarna för ditt geofence.
  9. Tryck på OK när du är klar. 
  10.  Ditt geofence är nu skapat och aktiverat för incheckning med app på arbetsplatsen.

 

TIPS! Lägg till en marginal på 30 meter till dina geofence för att förenkla incheckning vid dålig GPS-mottagning.

TIPS! Använd knappen Ta bort geofence för att ta bort ett aktivt geofence från en arbetsplats. ­

TIPS! Placera fler punkter för att skapa böjda eller mer komplexa former.