Den som är platsadministratör hanterar persongrupper och personer i webbtjänsten Infobric Site. Persongrupper används för att dela in personer och ge dem lämpliga rättigheter. Personer kan läggas till på flera olika sätt.


Skapa persongrupper

Persongrupper används för att dela in personer och ge dem lämpliga rättigheter. Huvudgrupper är översta nivån och i dem kan undergrupper placeras. Skapa önskat antal persongrupper efter behov och som bäst överensstämmer med arbetsplatsen.

 1. Gå till site.infobric.com.
 2. Välj den arbetsplats som persongruppen ska skapas för i fältet Arbetsplats i menyn.
 3. Klicka på Personer bland huvudalternativen.
 4. Klicka på Persongrupper i menyn. Fönstret Persongrupper visas, och i den kan grupper läggas till, tas bort, ändras och sorteras.
 5. Klicka på Stäng fönster i menyn när du är klar. Fönstret stängs.


Lägg till personer

Personer kan läggas till på flera sätt. Har du tillgång till personens kort bör personen läggas till från kortläsaren. Har personen varit ansluten på tidigare arbetsplatser kan en sökning utföras. Du kan även lägga till personer manuellt. Använder du regbox och/eller mobilappen Ease CheckIn för närvaroregistrering på arbetsplatsen kan personerna läggas till automatiskt vid första incheckningen.

 1. Gå till site.infobric.com.
 2. Välj den arbetsplats som personen ska läggas till på i fältet Arbetsplats i menyn.
 3. Klicka på Personer bland huvudalternativen.
 4. Klicka på Lägg till i menyn. Tre alternativ visas: Manuellt, Från kortläsare och Genom sökning.
  Välj det alternativ som du vill utföra och följ instruktionerna i fönstret som visas. För att läsa in personens kort måste drivrutiner och tillhörande programvara installeras, se information till höger.
 5. När du lagt till de personer som önskas klickar du på Uppdatera enheter i menyn för att distribuera ändringar till enheterna på arbetsplatsen.