Kvalificeringsreglerna och hur de efterlevs ligger till grund för vilken status ett företag får. För en sammantagen godkänd status krävs att alla regler efterlevs, och att man således får status Godkänd på var och en av dem. Nedan följer en kortare sammanfattning av alla reglerna. Du kan hitta mer information om dem och hur de beräknas inuti gränssnittet. 


Regel 1 - Krav om kollektivavtal enl. Byggavtalet

Alla företag som utför arbete omfattat av Byggavtalet måste ha ett kollektivavtal i enlighet med detta.

Regel 2 - Kollektivavtal

Alla företag som utför arbete måste ha något form av kollektivavtal.

Regel 3 - Kontrollerad och godkänd av Byggnads

Alla företag som är direktupphandlade och utför arbete som omfattas av Byggavtalet måste vara kontrollerade och godkända av Byggnads enligt gällande branschöverenskommelse.

Regel 4 - Godkänd för F-skatt

Alla företag ska vara godkända för F-skatt.

Regel 5 - Registrerad för Moms

Alla företag ska vara registrerade för Moms.

Regel 6 - Registrerad som arbetsgivare

Aktiebolag ska vara registrerade som arbetsgivare. Företag som inte är registrerade som arbetsgivare får gul status. 

Regel 7 - Betalar arbetsgivaravgifter i rimlig omfattning

Alla företag med anställda ska betala genomsnittliga arbetsgivaravgifter per anställd i en omfattning som anses rimlig. 

Regel 8 - Skulder och/eller betalningsanmärkningar hos Kronofogden

Alla företag måste möta kraven på skuldsaldo och betalningsanmärkningar hos Kronofogden.

Regel 9 - Kreditvärdighet

Kreditvärdighet måste överstiga angivet värde.

Regel 10 - Företrädarkontroll

Företaget ska inte ha negativ information om styrelsemedlemmar som är folkbokförda i Sverige.

Regel 10 - Skulder i allmänna mål hos kronofogden

Alla företag måste möta kraven på skulder i allmänna mål hos kronofogden.

Regel 10 - Revisor

Kontrollerar om företaget ska ha en revisor och om så är fallet revisorns status.

OBS! Du kan avaktivera enskilda kvalificeringsregler om du inte vill att de ska appliceras på dina underleverantörer. Läs mer om hur du gör detta här

OBS! För vissa av kvalificeringsreglerna går det att ändra vilka tröskelvärden som ska gälla. Läs mer om hur du gör detta här.