För att öppna grindar och dörrar via appen Ease CheckIn måste användaren i fråga ha de rättigheter som krävs att öppna enheten via kortläsaren. Dessa rättigheter hanteras som vanligt i Infobric Site. 

Därefter måste inställningen ”Tillåt fjärröppning av grindar och dörrar från appen Ease CheckIn” aktiveras på individnivå, vilket du gör på följande sätt. 

  1. Gå till site.infobric.com.
  2. Välj den arbetsplats där den aktuella grinden eller dörren finns.
  3. Leta upp den användare du vill ge möjlighet att fjärröppna grindar och dörrar, dubbelklicka och välj sedan alternativet Avancerat.
  4. Bocka sedan i alternativet Tillåt fjärröppning av grindar och dörrar från appen Ease CheckIn.
  5. Klicka på Spara och Stäng.

TIPS: Vår rekommendation är att fjärröppning endast bör användas av ett fåtal betrodda personer.