När låset är fysiskt installerat återstår endast att konfigurera låset. Detta görs av en konfiguratör på den aktuella arbetsplatsen och går till så här:

 1. Öppna och logga in i Ease CheckIn.
 2. Gå till Mina arbetsplatser.
 3. Välj den arbetsplats på vilken du vill installera Ease Smart Lock.
 4. Välj alternativet Smartlås i den övre menyn
 5. Tryck på plusikonen nere till höger samtidigt som du befinner dig vid det lås du vill konfigurera.
 6. Följ instruktionerna i appen för att gå in i konfigurationsläge.
 7. I den första vyn ser du information om låset och kan välja Låstyp, Riktning vid upplåsning och om du vill att Varningsljud skall användas vid låg batterinivå. När du är klar väljer du Nästa nere i högra hörnet.
 8. Skriv in Låsnamn.
 9. Välj sedan vilken Enhetsgrupp låset skall tillhöra. Detta styr när låset kan användas och av vem. Inställningar gällande de scheman och rättigheter som sedan kopplas till den valda enhetsgruppen hanteras av en platsadministratör på arbetsplatsen. Om du vill skapa en ny enhetsgrupp gör du det genom att trycka på plusikonen nere till höger.
 10. Skriv en kort Beskrivning av låset. När du är nöjd väljer Klar nere i högra hörnet.
 11. Låset är nu konfigurerat och klart att använda.