Infobric Site Support

Ease Smart Lock

Kom igång med Ease Smart Lock
Förbered installationen: 1. Säkerställ att du är Konfiguratör på arbetsplatsen För att konfigurera Ease Smart Lock behöver du vara Konfiguratör på arbetsp...
Länka konton
För att du skall kunna installera och konfigurera Ease Smart Lock på arbetsplatsen måste du länka ditt Ease CheckIn-konto med ditt Infobric Site-konto. För ...
Installera Ease Smart Lock
Att installera Ease Smart Lock går snabbt och smidigt. Förfarandet kan skilja sig åt beroende på vilken låstyp den aktuella dörren har, men följer i stora d...
Konfigurera Ease Smart Lock
När låset är fysiskt installerat återstår endast att konfigurera låset. Detta görs av en konfiguratör på den aktuella arbetsplatsen och går till så här: Ö...
Lås/Lås upp Ease Smart Lock
Sköt din in- och utpassering med byggbranschens mest använda app för närvaroregistrering – Ease CheckIn. Öppna och logga in i Ease CheckIn. Gå till Mina ...