Att installera Ease Smart Lock går snabbt och smidigt. Förfarandet kan skilja sig åt beroende på vilken låstyp den aktuella dörren har, men följer i stora drag samma mönster.

  1. Kontrollera dörren – se till att dörren kan låsas och låsas upp med det befintliga vredet inifrån och med nyckeln utifrån. Kontrollera även att dörrbladet sitter fast ordentligt i ramen när dörren är stängd.
  2. Förbered Ease Smart Lock – Standardinstallationen är s.k. I-form, men låset kan även installeras i J- och L-form, beroende på den aktuella dörren. Se installationsmanual för information om hur du ändrar form på Ease Smart Lock.
  3. Förbered dörren – Ta bort det befintliga låset. Behåll den yttre låsinfattningen. Mät hur långt medbringaren sticker ut från dörren. Bör vara mellan 40-42 mm. Annars måste den kapas till rätt längd. Placera täckbrickan över medbringaren. Placera sedan vredets monteringsplatta på brickan och fäst med två skruvar. Det är mycket viktigt att skruvhuvudena inte sticker ut utanför monteringsplattans yta.
  4. Installera Ease Smart Lock – Fäst Ease Smart Lock på vredets monteringsplatta med de två skruvarna. Ta ut batterifacket genom att trycka på de två spakarna på var sida, justera de två justeringsskruvarna och anslut sedan batterikontakten och sätt tillbaka batterifacket i låset.
  5. Låset är nu installerat och klart att konfigureras.

En mer utförlig installationsmanual hittar du här. Där hittar du även information om olika låstyper och hur dessa påverkar installationen.