De nya ID06-korten utan Mifare-emulering började i december 2021 distribueras och användas på byggarbetsplatser i Sverige. Så här gör du för att läsa in och använda de nya korten på din arbetsplats. 

 

Säkerställ att du har JCOP-kompatibel utrustning

Om du saknar enheter på din arbetsplats som stödjer JCOP-kort behöver du byta ut dem till utrustning som stödjer den nya tekniken för att få fullgod funktion med de nya korten.

Kontakta oss så hjälper vi dig 

 

Inläsning av nya ID06-kort utan Mifare-emulering kan göras på flera sätt:

Ease CheckIn (app)

Användare kan även läsa in ett nytt ID06-kort och lägga till sig på arbetsplatsen via appen Ease CheckIn.

 1. Aktivera först inställningen Tillåt att personer läggs till automatiskt från Ease CheckIn på arbetsplatsen i Infobric Site  (om det inte är aktiverat sedan tidigare).
 2.  Säkerställ att användare har den senaste versionen av appen installerad och att kortet är inläst till användarens profil.
  OBS! Om användaren redan är inlagd på arbetsplatsen, ta bort användaren först.
  > Här kan du ladda ner en Snabbguide för Ease CheckIn för Android och iOS.
 3. Be användaren lägga till sig på arbetsplatsen via appen. När detta görs följer kortinformationen med och användaren
  kan få access som vanligt.
 4. Gå efter en stund (det kan ta några minuter innan det inlästa kortet nått det centrala systemet) till din arbetsplats på webben och tryck på ”Uppdatera enheter”.


Med USB-kortläsare

 1. Börja med att uppdatera SIR (den lokalt installerade programvaran som används för att läsa in kort med USB-kortläsare) om du inte redan gjort det (version 2.33)  Notera att vår äldsta läsare (vit/grå kortläsare) inte kan läsa de nya korten.
  > Hämta den senaste versionen av programvaran
 2. Gå sedan till Arbetsplatsen på webben. Se till att ”Personer” är valt i nedre vänstra hörnet. Klicka på ”Lägg till” i verktygsfältet, välj ”Från kortläsare…”. Lägg sedan kortet på USB-kortläsaren och följ instruktionerna (även om personen redan finns på arbetsplatsen så kommer det nya kortet att kopplas till personen i fråga).

Regbox 250

 1. Ingen uppdatering av programvaran behövs. De nya JCOP-korten kan läsas in och användas som vanligt för att registrera närvaro. Efter att personen läst in sitt nya kort på en Regbox 250 går det att använda kortet även på Mifare-enheter.
 2. Gå efter en stund (det kan ta några minuter innan det inlästa kortet nått det centrala systemet) till din arbetsplats på webben och tryck på ”Uppdatera enheter”.
  > Så här aktiverar du automatiskt tilläggning med kort på din arbetsplats

 

Med Controlbox 395 (styrenheten till dörrar och grindar)

 1. Börja med att säkerställa att boxen har JCOP-läsare (känns igen genom att de har en knappsats) och rätt mjukvaruversion (ska vara 3.46 eller senare, det kan du kontrollera genom att gå in på ”Enheter” på din arbetsplats på webben). Om boxen har en äldre version så kontakta Infobric support, så kan vi prioritera just den boxen så den får uppdateringen så snart som möjligt. 
 2. Säkerställ också att automatisk tilläggning är aktiverad på arbetsplatsen. Därefter kan personen läsa in sitt kort på någon av controlboxens läsare.
  > Så här aktiverar du automatiskt tilläggning med kort på din arbetsplats
 3. Gå efter en stund (det kan ta några minuter innan det inlästa kortet nått det centrala systemet) till din arbetsplats på webben och tryck på ”Uppdatera enheter”.

  

Frågor & Svar

Hur vet en användare om den har ett JCOP-kort eller ett kort med Mifare-emulering?
  - Det är inte möjligt att se på kortet om emuleringen finns eller inte. Vi kan inte heller kontrollera det i vårt system. Kontakta ID06 eller din kortleverantör för att kontrollera detta.