Första gången du startar Ease CheckIn måste du skapa ett nytt konto. Kontot är personligt och kopplat till ditt personnummer. Vid byte av arbetsgivare/kontaktuppgifter/ID06-kort behöver man själv uppdatera dessa uppgifter på sitt konto i appen. Man kan inte skapa flera konton med samma personnummer. Användarnamnet kopplat till app-kontot väljer du själv när du skapar kontot. Det är således inte nödvändigtvis kontoinnehavarens mailadress som är användarnamnet. Lösenordet måste innehålla minst 6 tecken och får inte innehålla mellanslag.


 För att skapa ett nytt konto gör du så här:


 1. Tryck på Nytt konto
 2. Välj det Land som du ska använda Ease CheckIn i och godkänn villkoren. Tryck på Nästa.
 3. Lägg in de grunduppgifter som krävs för att använda Ease CheckIn:
  • Ditt ID06-kortnummer.
  • Ditt Personnummer.
  • Din arbetsgivares Organisationsnummer och Företagsnamn.
   OBS! Det går att använda appen även utan ID06-kort. Fortsätt utan ID06-kort genom att välja det i appen via reglaget för att inaktivera ID06-kort.
   OBS! Om du saknar svenskt personnummer eller samordningsnummer kan du med hjälp av länken använda ett utländskt ID eller passnummer.
   OBS! Om din arbetsgivare inte är registrerad i Sverige, ändra företagsnumrets format med hjälp av länken. Välj land och fyll i utländsk motsvarighet till organisationsnummer.
   Tryck på Nästa.
 4. Skriv in dina personuppgifter. Tryck på Nästa.
 5. Fyll i namn och telefonnummer till Närmast anhörig. Tryck på Nästa.TIPS! Närmast anhörig visas i återsamlingslistan vid utrymning på arbetsplatsen.
 6. Skriv in dina kontouppgifter. Din e-postadress används som kontaktuppgift och i säkerhetssyfte, till exempel för att återställa ditt lösenord. Tryck på Nästa.
 7. Skriv in ditt Mobiltelefonnummer. Ditt telefonnummer används som kontaktuppgift och i säkerhetssyfte, till exempel för att återställa ditt lösenord. Tryck på Nästa.
  TIPS! Se till att, om möjligt, använda ett telefonnummer som är bestående över tid, oavsett aktuell arbetsgivare.
 8. Du måste nu verifiera ditt mobiltelefonnummer. Öppna det SMS som nyligen skickades till dig. Använd den fyrsiffriga koden och skriv in den i appen för att verifiera ditt nummer.    


När du byter ID06-kort

Om du av någon anledning byter ID06-kort och uppdaterar dina kortuppgifter i appen kommer detta inte slå igenom och synas i Infobric Site förrän du fysiskt har läst in ditt kort på arbetsplatsen. Om du inte gör detta finns risk att kortet visas som spärrat i Infobric Site.