De personer som är registrerade i Infobric Site har flera rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Rättigheterna har förstärkts och blivit fler, och innebär i korthet att de registrerade ska få information om när och hur deras personuppgifter behandlas och ha kontroll över sina egna uppgifter. Därför har de bland annat rätt att i vissa fall få sina uppgifter rättade, raderade eller blockerade, eller att få ut eller flytta sina uppgifter.

För förfrågningar kring personuppgifter som behandlas i Infobric Site skall du som är behörig att hantera personuppgiftsförfrågningar för ditt företag kontakta support@infobric.se.