Om du vill kontrollera ett visst företag mer i detalj, för att se varför det har aktuell status, och vilka kvalificeringsregler det för närvarande eventuellt inte efterlever, klickar du på det i listan. En ny vy öppnas, där information om det valda företaget visas. 


Överst visas en statusruta, där du ser företagets status (röd, gul eller grön). Är företaget gult eller rött visas här även vilka regler som företaget för närvarande inte efterlever. Klicka på Visa alla regler för att se status för alla aktuella regler.

Därefter visas följande sektioner med företagsinformation:

  • Översikt
  • Arbetsplatser
  • Kvalifikationsdetaljer