För att öppna grindar och dörrar via appen Ease CheckIn måste du som användare ha de rättigheter som krävs att öppna enheten via kortläsaren, samt ha rättighet att fjärröppna grindar och dörrar på arbetsplatsen. Du måste även ha ett fysiskt kort kopplat till dessa rättigheter. Dessa rättigheter hanteras som vanligt i Infobric Ease av en platsadministratör på din arbetsplats. När dessa rättigheter är på plats gör du så här för att fjärröppna en grind eller dörr i appen:

  1. Öppna Ease CheckIn och se till att du är på rätt arbetsplats.
  2. Välj alternativet Grindar.
  3. Tryck på Öppna grind.
  4. Fyll i Grindnamn och Serienummer för grinden. 
  5. Tryck sedan på Öppna grind

Grinden är nu tillagd och kan öppnas via appen med ett enkelt tryck. 

OBS! För att öppna en grind eller dörr första gången måste man känna till dess serienummer. Namn väljer man själv då detta endast visas i appanvändarens lista efter att grinden eller dörren öppnats första gången.
TIPS! Läs mer om hur du aktiverar denna funktion som platsadministratör här