Personalliggaren visas inte i Ease CheckIn men appen kan användas för att ge Skatteverkets kontrollant nödvändig information om hur personalliggaren hämtas. Exempelvis kan kontrollanten hämta personalliggaren på egen hand via mejl om arbetsplatsens administratör har aktiverat denna funktion.

1. Gå till aktuell arbetsplats.

2. Välj alternativet Kontrollbesök under Checka in-reglaget.

OBS! Detta alternativ visas bara om arbetsplatsen har aktiverat någon av funktionerna för kontrollbesök. Läs mer om hur du gör detta här

3. Välj ett av de två alternativen för att överlämna personalliggaren till kontrollanten från Skatteverket. 

  • Sidan Kontakta administratör visar de instruktioner och kontaktuppgifter som är angivna i Infobric Site.
  • Sidan Kontrollant hämtar själv visar ett exempel på mejl som Skatteverkets kontrollant ska skicka till liggare@infobric.se

Om användaren av Ease CheckIn har en e-postadress som slutar på @skatteverket.se samt att organisationsnumret tillhör Skatteverket visas knappen Skapa e-postmeddelande som öppnar ett nytt mail med aktuella uppgifter för vald arbetsplats.