Du kan själv välja vilka regler som ska vara aktiva, och för vissa av kvalificeringsreglerna går det att ändra de tröskelvärden som bestämmer om ett företag är godkänt eller inte. 


Avaktivera/aktivera kvalificeringsregler

  1. Logga in i Infobric Intelligence.
  2. Till vänster i gränssnittet hittar du sektionen Kvalificeringsregler.
  3. Klicka på kugghjulsikonen för att gåt till Inställningar för kvalificeringsregler.
  4. Uppe i högra hörnet av varje regel ser du ett grönt reglage för att aktivera eller avaktivera regeln.
  5. Klicka på reglaget och välj sedan Spara för att avaktivera regeln.

Regeln är nu inaktiverad och kommer inte att appliceras på dina underleverantörer. 

OBS! När du gör en ändring behöver status för samtliga underleverantörer beräknas på nytt och eventuellt uppdateras. Observera att detta kan ta en stund.


Justera tröskelvärden

Gå till Inställningar för kvalificeringsregler enligt beskrivningen ovan. Det finns fyra regler för vilka du kan ändra tröskelvärden; Betalar arbetsgivaravgifter i rimlig omfattning, Skulder och/eller betalningsanmärkningar hos Kronofogden, Kreditvärdighet och Skulder i allmänna mål hos Kronofogden.


1. Klicka på Ändra för den regel du vill justera.

2. Fyll i de värden du vill ska gälla för regeln.

3. Klicka på Spara.

Tröskelvärdena är nu ändrade och kommer att appliceras på dina underleverantörer.

OBS! Notera att det finns olika rättighetsroller, och att det endast är den högre behörigheten som har rätt att ändra inställningarna för kvalificeringsreglerna.  

OBS! Det är viktigt att noga överväga ändringar av kvalificeringsvärden, eftersom dessa slår igenom på alla arbetsplatser där ditt företag är huvudentreprenör, och direkt påverkar vilken status företagen på dessa har.