För att kunna använda tjänsten krävs att du har vårt produktpaket Plus. Du kan själv uppgradera till Plus i Infobric Site under Arbetsplatsinställningar > Produktpaket. Det går även bra att ta kontakt med våra säljare så hjälper de dig. 

Checklista:

  1. Säkerställ att du har produktpaket Plus. Om inte, uppgradera under Arbetsplatsinställningar.
  2. Invänta kontakt från vår säljare som stämmer av hur systemet ska vara uppsatt samt om det ska omfatta fler än ett projekt. Bestäm en tid med vår onboardingspecialist som går igenom hur systemet fungerar och hjälper till att lägga till användare samt tilldela rättigheter.  

 OBS! Notera attdet finns olika rättighetsroller, och att det endast är den högre behörighetsgraden som har rätt att ändra vilka regler som ska gälla och justera tröskelvärden.