Företrädare i personuppgiftsfrågor

  • Säkerställ att den person på företaget som är behörig att företräda er i personuppgiftsfrågor finns registrerad hos Infobric. Det är denna person som hanterar GDPR-förfrågningar till Infobric. Personen registreras i samband med att Infobrics grundavtal och allmänna villkor för tjänsten signeras. Om ni inte lämnat uppgifter om denna kontaktperson kan ni göra det här: Ny kund - Infobric Construction

Policys, rutiner och annat

  • Se över era rutiner och policys för vilka personer som får rättigheter som administratörer på er systemklient. Säkerställ att ni regelbundet ser över och rensar bland de användare som har fått rättigheter, t ex när personen slutar på företaget.
  • Tänk på att om ni anlitar ett personuppgiftsbiträde, t ex en maskinuthyrare, för att administrera er användning av Infobric Site som system-/användar-/rapport– och/eller platsadministratör krävs att ni har ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan er. Endast en behörig person kan ge instruktioner till Infobric om att lägga till nya systemanvändare på kunds systemklient. Dessa användare, förutsatt att de fått rättighetsrollen Användaradministratör, kan sedan själva ge rättigheter till andra användare. 

Har du frågor?

Det ligger ett stort ansvar på både personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde att göra de förändringar som krävs enligt GDPR. Vi rekommenderar dig att läsa på om dataskyddsförordningen på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats. Där hittar du även råd och tips på vad ni kan göra för att anpassa er verksamhet till dessa lagkrav. 

För mer information om personuppgiftsbehandling i Infobric Site rekommenderar vi vår utbildning Introduktion till GDPR. Anmäl dig på vår webbplats Infobric utbildningar

Du kan känna dig trygg med att vi på Infobric hjälper dig med den information du behöver för att använda Infobric Site och behandla personuppgifter i tjänsten på ett säkert sätt. Kontakta oss på 036- 34 03 02 eller support@infobric.se