Infobric Connect ger dig som underentreprenör möjlighet att kvalificera dig till olika projekt enligt de krav som satts upp av projekten. Under denna process kommer du att få redovisa sådana krav som ditt företag inte uppfyller och motivera varför er status är som den är. Dina underentreprenörer kommer också att genomgå samma kvalificering efter att du har bjudit in dem. Detta arbete omfattar som mest tre steg; kvalificering av ditt företag, föranmälan av dina underentreprenörer och föranmälan av din personal. Infobric Connect är kopplad till projektets UE-kedja, som används i Infobric Site för att få överblick över vilka underentreprenörer som är verksamma på ett projekt och spåra partsförhållandena mellan samtliga entreprenörer.


Huvudsakligt gränssnitt

Så här ser det ut när du är inloggad i Infobric Connect under fliken Allmänt:

Längst upp till höger visas vilket företag du representerar i projektet. Infobric Connect har tre huvudsakliga funktionsområden, som representeras av flikarna Kvalificering, Underentreprenörer och Personal, och korresponderande rutor i det blå fältet. Dessa rutor representerar en process i tre steg, som man hanterar i tur och ordning. Vilka av dessa tre steg som är aktiva kan skilja sig från projekt till projekt. Har man tidigare arbetat med UE-portalen ser man typiskt sett bara det andra alternativet, Föranmäl underentreprenörer. 

  1. Kvalificering - Under kvalificering ser du om ditt företag möter de krav som projektet har satt upp. Detta steg är viktigast och ligger till grund för om ditt företag över huvudtaget blir godkända att arbeta inom projektet. Du kan se status för var och en av kvalificeringsreglerna och även agera och lämna feedback för de regler som ditt företag inte möter eller där det saknas information. Läs mer om funktionen här!
  2. Underentreprenörer - Här lägger du till alla underentreprenörer som ditt företag kommer att anlita för detta projekt. Dessa går sedan igenom samma kvalificering som ditt företag, och måste bli godkända av projektet för att få börja arbeta i projektet. Denna funktion ersätter tidigare UE-portal. Läs mer om funktionen här!
  3. Personal - Lägg till din personal så att projektet i ett tidigt skede vet vilka som kommer och att de uppfyller projektets kompetenskrav och har giltiga ID06-kort. Läs mer om funktionen här!

En blå prick vid fliken indikerar att detta steg inte är klart, utan att du måste hantera detta ytterligare (Kvalificeringsunderlag ej inskickat, Föranmälan ej klarmarkerad). Under rutorna 1, 2 och 3 ser du nuvarande status, och ett blått timglas vid rutan Kvalificera och uppfyll projektets krav indikerar att kvalificeringen är inskickad och under granskning.

TIPS! Om du har tillgång till flera projekt kan du växla mellan olika projekt genom att gå tillbaka till listan över samtliga projekt.


Administratörer

Under Administratörer ser du de administratörer som är inbjudna från ditt företag. Här kan du även själv bjuda in ytterligare administratörer om du vill dela arbetet med en kollega genom att klicka på Bjud in.


Projektinformation

Här ser du information om det aktuella projektet samt vilken entreprenör som bjudit in ditt företag. Om du har frågor angående projektet eller din inbjudan ska du i första hand kontakta den entreprenör som ditt företag bjudits in av. Under Kontaktperson visas vem du ska kontakta.