Personer kan noteras verksamma för annat företag än sin arbetsgivare på en viss byggarbetsplats. Denna notering görs i personfönstret och visas därefter i personalliggaren vid in- och utcheckningar. Detta kan exempelvis användas för inhyrd personal från bemanningsföretag mm.


Gör person verksam för annat företag

  1. Gå till site.infobric.com.
  2. Välj den arbetsplats där personen är tillagd i fältet Arbetsplats i menyn.
  3. Klicka på Personer bland huvudalternativen.
  4. Välj den person som du vill göra verksam för ett annat företag och klicka på Öppna.
  5. I personfönstret visas en länk bredvid personens arbetsgivare med texten ”Verksam för annat företag?”. Utgångsläget är alltid att det är arbetsgivaren som personen är verksam för. Klicka på länken Verksam för annat företag.
  6. Ett fönster öppnas där ett existerande företag inom systemklienten kan väljas eller ett nytt företag skapas via knappen Skapa nytt företag i nedre vänstra hörnet.
  7. Klicka på Spara och stäng i menyn när personen har tilldelats ett företag som den ska vara verksam för. Fönstret stängs.
  8. I listan med personer visas alltid företaget som personen är verksam för och inom parentes det företag som personen eventuellt är ”bemannad från”.

I den ”avancerade sökningen” för personlistan visas kryssrutan ”Verksam för annat företag”. Markeras denna vid sökning visas endast de personer som är verksamma för ett annat företag än sin arbetsgivare. Du hittar som vanligt den ”avancerade sökningen” genom att klicka på pilen till höger om den enklare sökningen ovanför listan med personer.

OBS! Om en person är verksam för ett annat företag än sin arbetsgivare gäller detta endast för den arbetsplats som denna uppgift sparades på.


Personalliggaren

I personalliggaren visas alltid det företag man är verksam för. Om personalliggaren visas på skärmen (ej PDF) visas även kolumnen ”bemannad från”. Denna kolumn visar personens arbetsgivare om personen är verksam för ett annat företag.

I personalliggaren kan ändringar utföras så att en person blir verksam för ett annat företag. Denna ändring går dock endast att utföra på en närvaroregistrering åt gången.