Du kan, i rollen som platsadministratör, tillåta att Skatteverkets kontrollant hämtar personalliggaren (ögonblicksbild) på egen hand via e-post. Här kan även anges att kontaktuppgifterna visas i appen Ease CheckIn till den som är ansvarig för frågor kring arbetsplatsens personalliggare.

Kontrollanten skickar ett mejl till liggare@infobric.se och anger arbetsplatsens byggarbetsplats-id i ämnesraden. Personalliggaren skickas då automatiskt tillbaka till avsändaren om dess e-postadress avslutas med @skatteverket.se

Du kan skapa en ögonblicksbild över de närvarande på arbetsplatsen som underlag vid ett eventuellt kontrollbesök. Ögonblicksbilden visar vilka som är närvarande vid tidpunkten då rapporten skapas. Du kan även ta fram historik över tidigare närvaroregistreringar och skicka ett komplett underlag till Skatteverket.

Så här gör du:

  1. Gå till site.infobric.com och logga in med ditt användarnamn och lösenord.
  2. Välj den arbetsplats där du ska visa personalliggaren i fältet Arbetsplats i menyn.
  3. Klicka på Personalliggare bland huvudalternativen. Nu visas en lista med alla närvaroregistreringar för aktuell dag.
  4. Klicka på något av menyalternativen Ögonblicksbild eller Historik i fältet Personalliggare. Fönstret för att skapa rapport ska visas.
  5. Ange eventuellt urvalskriterier samt format (PDF/XML) och skapa rapporten.

TIPS! Fälten Företagsnamn och Org. nr kan användas för att filtrera personalliggaren. Fyll i dem för att visa personalliggaren för ett specifikt företag på arbetsplatsen. Lämna dem tomma för att visa personalliggaren för alla företag på arbetsplatsen.

För att exportera personalliggaren måste byggherrens organisationsnummer registreras. Detta gör du via arbetsplatsens inställningar.

OBS! Notera att det inte är Infobric som skall ta fram personalliggaren, utan det ansvaret ligger på arbetsplatsens platsadministratör.


Anmäl din byggarbetsplats till Skatteverket

För att anmäla din byggarbetsplats till Skatteverket klickar du här.