När all byggverksamhet är avslutad på en arbetsplats bör arbetsplatsen arkiveras. Arbetsplatser som är arkiverade betraktas som permanent avslutade vilket möjliggör att arbetsplatsens enheter kan användas på andra arbetsplatser, personer hindras från att oavsiktligt checka in i personalliggaren och att eventuell fakturering som berör aktiva enheter på arbetsplatsen upphör.

Enligt lag måste personalliggaren sparas i två år efter utgången av det kalenderår då respektive företags beskattningsår gått ut. Följande kan utföras för en arkiverad arbetsplats:

  • Öppna och visa arbetsplatsens detaljer.
  • Utdrag av historik från personalliggaren.
  • Visa personalliggarens utdragslogg.

För att arkivera en arbetsplats och få åtkomst till arkiverade arbetsplatser måste du vara systemadministratör. Kontakta oss för mer information om att bli systemadministratör. Du kan också arkivera din arbetsplats genom att skicka in formuläret avsluta arbetsplats.