När all byggverksamhet är avslutad på en arbetsplats bör arbetsplatsen arkiveras. Arbetsplatser som är arkiverade betraktas som permanent avslutade vilket möjliggör att arbetsplatsens enheter kan användas på andra arbetsplatser, personer hindras från att oavsiktligt checka in i personalliggaren och att eventuell fakturering som berör aktiva enheter på arbetsplatsen upphör. Enligt lag måste personalliggaren sparas i två år efter utgången av det kalenderår då respektive företags beskattningsår gått ut. Följande kan utföras för en arkiverad arbetsplats:

  • Öppna och visa arbetsplatsens detaljer.
  • Utdrag av historik från personalliggaren.
  • Visa personalliggarens utdragslogg.

Så här gör du för att arkivera en arbetsplats:

  1. Välj huvudmenyalternativet Arbetsplatser nere till vänster.
  2. Markera den arbetsplats du vill arkivera genom att klicka på namnet i listan till höger.
  3. Klicka på Flytta till arkiv.
  4. Bekräfta genom att trycka på Ja.

Arbetsplatsen är nu arkiverad. All information angående arbetsplatsen sparas på Infobrics servrar enligt Skatteverkets regler.


För att arkivera en arbetsplats och få åtkomst till arkiverade arbetsplatser måste du vara Systemadministratör. Kontakta oss för mer information om att bli Systemadministratör. Du kan också arkivera din arbetsplats genom att skicka in formuläret avsluta arbetsplats.