I webbtjänsten Infobric Site kan den som är platsadministratör vid ett eventuellt tillbud snabbt se vem som befinner sig eller har befunnit sig på arbetsplatsen och enkelt skriva ut en återsamlingslista. Återsamlingslistan sammanställer vilka personer som för tillfället befinner sig på byggarbetsplatsen, vilka som har gått och vilka som ännu inte kommit.

Så här gör du för att ta fram återsamlingslistan:

  1. Gå till site.infobric.com.
  2. Välj den arbetsplats som du vill ta fram återsamlingslista för i fältet Arbetsplats i menyn.
  3. Klicka på Personer bland huvudalternativen.
  4. Klicka på Återsamling i menyn.
    Två alternativ visas: Skapa återsamlingslista och Inställningar.
  5. Välj det alternativ som du vill utföra.

OBS! Närvaron baseras på de uppgifter som finns registrerade i systemet och avvikelser från verkligheten kan förekomma.

TIPS! Se gärna över inställningarna i ett initialt skede. Genom dessa kan du diktera hur återsamlingslistan skall se ut, vad som skall inkluderas och vad som skall exkluderas.