Infobric Site Support

Funktioner

Ta fram återsamlingslista
I webbtjänsten Infobric Site kan den som är platsadministratör vid ett eventuellt tillbud snabbt se vem som befinner sig eller har befunnit sig på arbetspla...
Fokuskompetenser
Infobric Ease gör det möjligt att specificera fokuskompetenser för dina arbetsplatser. Med fokuskompetenser menas i detta fall viktiga kompetenser (utbildni...
UE-kedja
UE-kedja är en funktion i Infobric Site för att få överblick över vilka underentreprenörer som är verksamma på arbetsplatsen och spåra partsförhållandena me...
Håll grindar öppna
Nu är det möjligt att schemalägga så att dörrar/grindar kan stå uppställda vissa tider. Du väljer ett schema för när enheten skall förbli öppen. Det kan var...
Kräv närvaro inom geofence vid incheckning
Det är möjligt att aktivera krav på närvaro inom geofence vid incheckning med appen Ease CheckIn. Om denna funktion används på din arbetsplats kommer geofen...
Skicka meddelanden till personer på din arbetsplats
Infobric Site gör det möjligt för platsadministratörer att publicera meddelanden som blir tillgängliga för personer på arbetsplatsen via Ease CheckIn. Sprid...
Tillåt fjärröppning av grindar och dörrar via appen
För att öppna grindar och dörrar via appen Ease CheckIn måste användaren i fråga ha de rättigheter som krävs att öppna enheten via kortläsaren. Dessa rättig...